halsocitron

Vad är en hälsoprofil?

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete. Läs mer om Hälsoprofilbedömning.

Hälsoscreening

HPI Hälsoscreening är en kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga hälsan, identifiera risk- och friskgrupper samt prioritera rätt insatser. HPI Hälsoscreening grundar sig i Hälsoprofilbedömning, den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil. Läs mer här om Hälsoscreening.

Audit

AUDIT är den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol och är utvecklad av Världshälsoorganisationen och kvalitetssäkrad för Sverige av Karolinska Institutet. Läs mer om metoden Audit.

Arbetsplats profil

Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö. HPI Arbetsplatspro l har utvecklats för att kostnadse ektivt kartlägga organisationen och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling. Läs mer om Arbetsplatsprofiler. 

Konditionstest på cykel

Fysisk kondition påverkar orken i vardagen och produktiviteten i arbetslivet. Endast varannan medarbetare har dock en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare. Läs mer om konditionstester.

Tester

Taniga vägning 100 kr

Tanita våg

Vad mäter en Tanita våg?
Allt för att ha kontroll över dig eller ditt barn/ungdoms hälsa. Kroppsfett och muskelmassa i %, 0,1% skalsteg ges för höger och vänster, över- och underkropp, samt för bålen. Ge rekommendation om dagligt kaloriintag givet aktivitetsnivå.

 • Benmassa (kg)
 • Muskelmassa (kg)
 • Fysisk ranking (skala 1-9)
 • Mätningsprogram för barn
 • Mätningsprogram för atleter (de som tränar 10 timmar per vecka)
 • Kroppfett (%)
 • Kroppsvatten (%)
 • Basal Metabolic Rate (BMR)
 • Daily Calorie Intake (DCI)
 • Metabolisk ålder
 • Viseralt fett kg
 • Viseral rating

Om önskemål överför jag historiken till datorn/program för att kunna göra en så exakt uppföljning som möjligt.